JavaScript

Zo Dev
July 8, 2021

How to pretty-print a JSON object with JavaScript

Hi all. Min có một thủ thuật nhỏ muốn chia sẻ với mọi người. Với chút mẹo này hi vọng các bạn sẽ dễ dàng xem kết quả của object sau khi in ra với console.log hơn khi các bạn debug. Code Kết quả Bên dưới đây là kết quả khi mình thay 2 bằng…