Download SVG miễn phí trên flaticon.com và copy vào Clipboard

Lưu ý

  • Bạn cần đăng nhập vào flaticon trước rồi mới sử dụng…
Author
Zo Dev
November 3, 2021

Lưu ý

  • Bạn cần đăng nhập vào flaticon trước rồi mới sử dụng nút này.
  • Bạn chỉ có thể tải SVG khi bạn đang xem chi tiết một icon. Không thể tải ở trang listing.

Hướng Dẫn

Bước 1

Bấm giữ nút Copy SVG và kéo lên Bookmarks Bar

Nhấn giữ bookmarklet và kéo lên thanh Bookmarkbar

Bước 2

Sau đó vào xem icon trên flaticon và nhấn vào nút “Copy SVG” trên thanh Bookmarks Bar cho đến khi có thông báo để copy nội dung file SVG vào bộ nhớ đệm.

Copy SVG from Flaticon

Hi vọng bookmarklet nhỏ này sẽ giúp ích với các bạn.

Nếu có gì thắc mắc các bạn có thể hỏi nhóm mình thông qua kênh

Facebook

https://www.facebook.com/dreamtab.co