Download SVG miễn phí trên flaticon.com

Lưu ý

  • Bạn cần đăng nhập vào flaticon trước rồi mới sử dụng…
Author
Zo Dev
October 9, 2021

Lưu ý

  • Bạn cần đăng nhập vào flaticon trước rồi mới sử dụng nút này.
  • Bạn chỉ có thể tải SVG khi bạn đang xem chi tiết một icon. Không thể tải ở trang listing.

Hướng Dẫn

Bước 1

Bấm giữ nút Download SVG và kéo lên bookmark bar

download svg from flaticon.com
Bấm giữ nút download svg và kéo lên bookmark bar

Bước 2

Sau đó vào xem icon trên flaticon và nhấn vào nút “Download SVG” trên thanh bookmarkar để tải

Hi vọng bookmarklet nhỏ này sẽ giúp ích với các bạn.

Nếu có gì thắc mắc các bạn có thể hỏi nhóm mình thông qua kênh

Facebook

https://www.facebook.com/dreamtab.co